Girteka, wiodący europejski przewoźnik drogowy, kontunuuje proces transformacji cyfrowej i automatyzacji, który obejmuje nie tylko procesy transportowe ale też biznesowe, obsługi klientów i  zarządzania zasobami ludzkimi. Po jego zakończeniu za trzy lata, w 2026 roku, Girteka ma być w pełni zdigitalizowaną firmą logistyczną, a wszystkie procesy zautomatyzowane przy użyciu platformy SAP oraz rozwiązań z zakresu robotyzacji i sztucznej inteligencji.

W odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku Girteka w 2020 roku rozpoczęła ambitny proces pełnej transformacji cyfrowej,  który ma wspierać cel, jaki jest stanie się wiodącą w Europie logistyczną firmą cyfrową zorientowaną na zrównoważony rozwój. Dotyczy on wszystkich obszarów operacyjnych (np. wykorzystanie sztucznej inteligencji w narzędziach AI Operator i AI Planner), administracji, zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju biznesu.

Już ponad 120 zrobotyzowanych procesów wspiera pracowników i klientów

Wsparciem dla zespołów Girteki w codziennej pracy są procesy automatyzacji z wykorzystaniem  elementów robotyki (Robotic process automation). Wykorzystanie funkcji robotów pozwala odciążyć pracowników z części obowiązków, a realizacja celów i osiągnięcie efektów jest możliwe dzięki zaprogramowaniu poszczególnych etapów wykonywania czynności, składających się z określonych, powtarzalnych operacji.

– W naszym dziale transportu mamy rozwiązanie robotyzacji procesów (RPA), które uwzględnia wymagania wprowadzone przez pakiet mobilności. W ciągu 6 miesięcy wykonały czynności związane z realizacją ponad 500 000 przypadków danego procesu. Gdybyśmy chcieli to zrobić ręcznie, musielibyśmy zatrudnić 17 pracowników na pełny etat, dostępnych 24/7. To tylko przykład, jak proste innowacje mogą wpłynąć na biznes. W Girtece mamy ponad 120 takich zautomatyzowanych procesów, które pozwalają nam wspierać naszych klientów i pracowników w codziennych zadaniach – opisuje Giedrė Petrauskienė, Lider Automatyzacji Usług w Girtece.

Zdigitalizowana Girteka ma być „jak jeden organizm”

Tym, na co Girteka kładzie szczególny nacisk, jest kompleksowość wdrażania rozwiązań digitalowych we wszystkich procesach i obszarach jej działalności. To ma zapewnić nie tylko pełną koordynację i sprawne funkcjonowanie firmy, która działa wtedy „jak jeden organizm”, ale pozwala też na elastyczne i indywidualne podejście do każdego klienta. Komunikacja między zespołami zlokalizowanymi w różnych krajach i pracownikami mobilnymi, obsługa klienta czy realizacja transportów odbywa się szybko i sprawnie, przy minimalizacji blędów. Jest to możliwe także dzięki optymalizacji  czynności i procesów powtarzalnych, występujących w każdej firmie.

Jednym z przykładów cyfryzacji procesów biznesowych w Girtece jest wykorzystanie systemów SAP. Ich zastosowanie pozwala m.in. sprostać wyzwaniom związanym z efektywnym wykorzystaniem danych. Pracownicy z różnych działów, wcześniej korzystający z 25 źródeł danych, teraz dzięki połączeniu ich w jednolite środowisko analizy danych biznesowych, mają dostęp do danych pochodzących tylko z jednego źródła. Innym przykładem może być integracja różnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Teraz każdy pracownik może śledzić i zarządzać swoimi danymi osobowymi, wynikami, wynagrodzeniem, urlopem, wprowadzać nadgodziny itp., wchodząc do jednego systemu. Daje ona też menedżerom łatwy dostęp do danych i wyników wydajności członków ich zespołu, a także zarządzania procesem rekrutacji.

– Każda możliwość wprowadzenia nowych rozwiązań, które wcześniej były niedostępne dla naszej organizacji, jest dużą zmianą – mówi Martynas Sarapinas, Chief Informaction Officer (CIO) w Girtece. – Kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że teraz pracownik może sprawdzić status urlopowy na swoim telefonie komórkowym w ciągu dwóch minut, siedząc w piątek wieczorem w restauracji, a kierowca może zgłosić swoje koszty podróży służbowej, potwierdzając je na swoim urządzeniu mobilnym, to wiem, że to właśnie na tym polega zmiana i transformacja – kontynuuje Sarapinas. Postęp pozwolił nam na wydajniejszą i skuteczniejszą pracę, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi mobilnych, niezależnie od lokalizacji lub czasu dnia. Jest to szczególnie ważne, gdyż bardzo wielu naszych pracowników pracuje zdalnie lub jest w podróży. Zmiany mają pozytywny wpływ nie tylko na administrację, ale na całą organizację – od kierowców po najwyższą kadrę zarządzającą – dodaje Martynas Sarapinas.  

Wdrożone procesy automatyzacji i robotyzacji już pozwoliły na usprawnienie, zoptymalizowanie i ustandaryzowanie procesów biznesowych, i będą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju firmy. Umożliwią nie tylko podejmowanie szybkich decyzji w oparciu o kompletne dane, ale też szybsze dostosowywanie się do sytuacji na rynku i, co jest szczególnie ważne, przygotowanie kolejnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby klientów. Co więcej, szybki i wystandaryzowany dostęp do informacji, zwłaszcza w kontekście dużej skali działalności Girteki, umożliwia efektywniejsze zarządzanie jej zrównoważonym rozwojem.

Kolejne wdrożenia już zaplanowane

Obecnie w Girtece prowadzone są prace nad dalszą digitaliacją procesów w działach: finansowym, zarządzania zasobami ludzkimi, biznesowym i transportowym. Teraz, dzięki zautomatyzowanym procesom robotycznym Girteka dostarcza klientom informacje o statusie załadunku lub rozładunku konkretnych ładunków czy pełnej widoczności floty w czasie rzeczywistym (real time visibility), a już w najbliższej  przyszłości udostępnione mają im być m.in. dane na temat zrównoważonego transportu.

Co warto podkreślić, transformacja cyfrowa będzie przekładać się na kolejne, konkretne korzyści dla klientów i samej Girteki. Od szybkości pracy, minimalizacji błędów i pomyłek, utrzymania ciągłości operacji w szczytach sezonu, przez pracę w trybie 24/7, po elastyczność użytkowania oraz optymalizację procesów przed ich zaprogramowaniem.

– Wszystkie rozwiązania są tworzone, inspirowane lub inicjowane przez naszych pracowników. Ich zaangażowanie, umiejętność myślenia poza schematami i inspiracje są kluczowe w kształtowaniu kultury innowacji wewnątrz firmy. Infrastruktura cyfrowa, którą posiadamy, wspiera naszą pracę przez eliminację konieczności ręcznego wykonywania powtarzalnych zadań. Pozwala to pracownikom przejść do roli liderów i wprowadzić rzeczywistą zmianę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, z korzyścią dla naszych klientów, partnerów i społeczności, wśród których funkcjonujemy – podsumowuje Giedrė Petrauskienė, Lider Automatyzacji Usług w Girtece.

Grupa Girteka

Grupa Girteka to największa europejska firma transportowa oparta na aktywach, dostarczająca 776 tysięcy ładunków całopojazdowych (FTL) rocznie, z ponad 9 200 ciężarówkami i 9 800 naczepami, która działa w Europie i Skandynawii. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia i zapewnić naszym klientom najwyższą niezawodność usług transportowych. Zatrudniając ponad 23 000 pełnych pasji pracowników z całego świata, wywieramy znaczący wpływ na przyszłość logistyki. Rozwijamy i dążymy do podkreślania znaczenia zrównoważonego transportu, bezpieczeństwa drogowego i wpływu na środowisko, równości oraz podnoszenia świadomości odpowiedzialności każdego z nas wobec społeczeństwa i środowiska. Wraz z naszymi partnerami i akcjonariuszami zapewniamy rentowny i zrównoważony wzrost, dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom cyfrowym, pozwalającym na dynamiczny rozwój branży i usług.

To jest nasza Odpowiedzialna Logistyka.

Branża kosmetyczna

Nano beauty
W ostatnich latach w świat kosmetyków wkroczyła nanotechnologia oferująca nowe aktywne składniki, których jeden z wymiarów nie przekracza 100 nm. Nanocząsteczki i nanomateriały znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym również w przemyśle kosmetycznym. Według producentów nanokosmetyków, zastosowanie tych cząstek zwiększa skuteczność działania kosmetyków i ich biodostępność – biotechnolodzy twierdzą, że obecnie najlepszą formą transportu substancji aktywnych są nanostruktury nośnikowe. Mimo, iż problemy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem człowieka w przypadku kontaktu z nano-produktami są do końca nierozeznane i opisane, nanotechnologia na dobre wkroczyła do branży beauty.

Systemy nośnikowe stosowane w preparatach kosmetycznych stanowią magazyn substancji czynnych, ponadto chronią je przed działaniem czynników zewnętrznych i ułatwiają ich uwalnianie w miejscu docelowym. Najpopularniejsze systemy nośnikowe w preparatach kosmetycznych to nanosfery i nanokapsuły.

Nano beauty
W ostatnich latach w świat kosmetyków wkroczyła nanotechnologia oferująca nowe aktywne składniki, których jeden z wymiarów nie przekracza 100 nm. Nanocząsteczki i nanomateriały znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym również w przemyśle kosmetycznym. Według producentów nanokosmetyków, zastosowanie tych cząstek zwiększa skuteczność działania kosmetyków i ich biodostępność – biotechnolodzy twierdzą, że obecnie najlepszą formą transportu substancji aktywnych są nanostruktury nośnikowe. Mimo, iż problemy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem człowieka w przypadku kontaktu z nano-produktami są do końca nierozeznane i opisane, nanotechnologia na dobre wkroczyła do branży beauty.

Systemy nośnikowe stosowane w preparatach kosmetycznych stanowią magazyn substancji czynnych, ponadto chronią je przed działaniem czynników zewnętrznych i ułatwiają ich uwalnianie w miejscu docelowym. Najpopularniejsze systemy nośnikowe w preparatach kosmetycznych to nanosfery i nanokapsuły.

Medical beauty
Cześć usługobiorców branży beauty ze względu na swoje możliwości, oczekiwania czy po prostu wskazania, wynikające z potrzeb skóry, rezygnuje z długoterminowych kosmetologicznych terapii pielęgnacyjnych i przeciwstarzeniowych na rzecz procedur inwazyjnych, medycznych (medical beauty) – choć obarczonych większym ryzykiem powikłań – dających szybkie i trwałe efekty. Zabiegi te są udoskonalane i coraz bardziej dostępne dla odbiorców rynku beauty.

Drugim odłamem tego trendu jest medykalizacja kosmetologicznej części branżyktóra postępuje od kilku lat, powodując, że zabiegi przebiegające z przerwaniem ciągłości naskórka, o większej inwazyjności (ingerencji w tkankę) niż te tradycyjne, wykonywane są przez nie-lekarzy (np. karboksyterapia, mezoterapia mikroigłowa, zabiegi laserowe). Z powodu braku jednoznacznych regulacji prawnych, co do zakresu kompetencji poszczególnych grup zawodowych związanych z upiększaniem ciała i mimo trwającej na ten temat dyskusji w szeroko pojętej branży beauty, trend ten w estetologii kosmetologicznej rozwija się bardzo dynamicznie.

Awangarda

Awangarda to termin używany w kontekście sztuki, literatury, muzyki i innych dziedzin artystycznych, aby opisać eksperymentalne, nowatorskie i często rewolucyjne podejście do tworzenia dzieł. Ruchy awangardowe często pojawiły się w odpowiedzi na zmieniające się społeczne, polityczne i technologiczne realia, a ich celem było przełamywanie tradycji i konwencji, poszukiwanie nowych form wyrazu oraz wprowadzanie innowacyjnych idei.

Termin „awangarda” jest szerokim pojęciem i obejmuje wiele różnorodnych ruchów artystycznych, które pojawiły się w różnych okresach i miejscach. Kilka przykładów ruchów awangardowych to:

Futuryzm: Ruch futurystyczny pojawił się we Włoszech pod koniec XIX i na początku XX wieku, koncentrując się na glorifikacji nowoczesności, technologii i energii. Futuryści dążyli do przełamywania konwencji w malarstwie, literaturze i sztukach performatywnych.

Kubizm: Ten ruch artystyczny rozwijał się w sztuce w pierwszej połowie XX wieku, zwłaszcza za sprawą pionierów takich jak Pablo Picasso i Georges Braque. Charakteryzował się fragmentacją obrazów, które były przedstawiane za pomocą form geometrycznych.

Dadaizm: Powstały w czasie I wojny światowej, dadaizm był ruchem artystycznym, który sprzeciwiał się konwencjom i normom społecznym. Jego przedstawiciele, tacy jak Marcel Duchamp, stosowali ironię i absurd, aby wyrazić swoje poglądy na ówczesne społeczeństwo.

Surrealizm: Powstały w latach 20. XX wieku, surrealizm koncentrował się na eksploracji nieświadomości i podświadomości. Malarze surrealistyczni, tacy jak Salvador Dalí, tworzyli obrazy zdeformowanych, onirycznych scen.

Abstrakcjonizm: Ruch ten, rozwijający się w XX wieku, skupiał się na rezygnacji z przedstawiania przedmiotów w sposób realistyczny. Abstrakcjonizm eksplorował formy, kolory i linie, dążąc do wyrażenia emocji i idei abstrakcyjnych.

Awangarda była często związana z radykalnymi zmianami społecznymi, politycznymi i technologicznymi. Jej wpływ na sztukę i kulturę jest trudny do przecenienia, ponieważ ruchy awangardowe otworzyły nowe możliwości dla artystów i przyczyniły się do ewolucji sztuki na przestrzeni wieków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *