Sezon grzewczy w pełni. W dobie kryzysu energetycznego dużo mówi się o OZE. Odnawialne źródła energii zyskują coraz większe znaczenie w wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej. Z roku na rok rośnie liczba właścicieli obiektów, którzy decydują się na instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła. Czy oznacza to, że świadomość społeczeństwa jest coraz większa? Firma Euros Energy postanowiła to sprawdzić!

Euros Energy od lat promuje innowacyjną energetykę opartą na zasobach odnawialnych. W ofercie posiada nowatorskie, ekologiczne rozwiązania i urządzenia, przeznaczone zarówno do domów jednorodzinnych, jak i do budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych. W przeprowadzonym przez firmę badaniu „Co Polacy wiedzą o pompach ciepła i nowoczesnych systemach ogrzewania domów?” wzięło udział 1000 osób (500 kobiet i 500 mężczyzn) powyżej 30 r.ż. Jakie są wyniki? Świadomość Polaków na temat OZE może zaskoczyć.

Wysokie rachunki za ogrzewanie niepokoją Polaków

Dane Eurostatu wyraźnie wskazują, że utrzymanie i wyposażenie gospodarstwa domowego pochłania średnio 1/4 rodzinnego budżetu, z czego duży procent stanowią koszty ogrzewania. Z całą pewnością przyczynia się do tego kryzys energetyczny, spowodowany m.in. wojną w Ukrainie i związanymi z nią sankcjami, które przerwały łańcuchy dostaw z Rosji. Europa była bowiem w dużej mierze zależna od rosyjskich surowców – zwłaszcza od węgla. Embargo na rosyjski węgiel i znaczne ograniczenie dostępności polskiego surowca spowodowały gwałtowny wzrost cen. Szacuje się, że w ciągu ostatniego roku węgiel podrożał nawet o 400%.

Czy Polacy odczuli wysokie rachunki za ogrzewanie?

Kryzys energetyczny stanowi duże wyzwanie dla kieszeni Polaków. Ponad 80% ankietowanych boi się wysokich rachunków za ogrzewanie. Niemal 50% z nich doświadczyło podwyżek na własnej skórze. Możemy obniżyć temperaturę w domu, cieplej się ubierać czy wyłączać ogrzewanie na czas nieobecności, ale po co? Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest inwestycja w pompę ciepła – wyjaśnia Paweł Poruszek, CEO Euros Energy.

Pompa ciepła jako najtańsza metoda ogrzewania domu

Istnieje kilka sposobów ogrzewania domów. Do najpopularniejszych zaliczymy wytwarzanie ciepła poprzez spalanie węgla, oleju czy innych paliw. Efektem ubocznym takiego rozwiązania jest emisja zanieczyszczeń, które negatywnie wpływają na naszą planetę. Alternatywą dla kotłów węglowych, olejowych czy gazowych są pompy ciepła. Pompa ciepła to urządzenie grzewcze, które pobiera energię ze środowiska i oddaje do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Podczas procesu nie wydzielają się żadne szkodliwe substancje.

Pompa ciepła w połączeniu z fotowoltaiką to najwydajniejsza i najtańsza metoda ogrzewania domu – co trafnie zaznaczyło ponad 50% ankietowanych. Niestety prawie połowa dalej jest nieświadoma korzyści, jakie wynikają z wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 81 osób wskazało węgiel jako najtańszą metodę ogrzewania domu przy fotowoltaice, 106 gaz, a 74 drewno.  Ponad 20% respondentów nie wybrało żadnej odpowiedzi.

Wyniki ankiety pokazują, że niezbędna jest edukacja Polaków na temat OZE. Należy uświadamiać ludziom, że pompa ciepła w połączeniu z fotowoltaiką to najwydajniejszy, najwygodniejszy i, co najważniejsze, najtańszy sposób na ogrzewania domu i dostęp do ciepłej wody użytkowej – podkreśla Prezes Euros Energy Paweł Poruszek.

Program „Moje Ciepło” – inwestycja w dobrą i ekologiczną przyszłość

Tym, co powstrzymuje wiele osób przed zakupem pompy ciepła, są wysokie koszty początkowe inwestycji. Odpowiedzią na potrzeby i obawy potencjalnych inwestorów indywidualnych jest program „Moje Ciepło”, w ramach którego przyznawane są dotacje do zakupu i montażu pompy ciepła. Program wystartował pod koniec kwietnia 2022 roku i będzie trwał do końca 2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków (600 mln zł). Do tej pory przyznano ponad 4200 dotacji. Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej i wynosi 30-45% kosztów kwalifikowanych inwestycji (7-21 tys. zł).

Beneficjentem programu „Moje Ciepło” może zostać właściciel lub współwłaściciel nowego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego (wolnostojącego, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej) o podwyższonym standardzie energetycznym.

Stabilność finansowa, komfort i ekologia

17% ankietowanych uważa, że węgiel był, jest i będzie najtańszą formą ogrzewania domu. 6% respondentów wskazuje na gaz. Niemal tyle samo uważa, że ogrzewanie gazem ziemnym jest najbardziej stabilne i przewidywalne na rynku. Fakty są jednak inne. Najlepszą i najtańszą opcją jest wykorzystanie do ogrzewania domu pompy ciepła, która w połączeniu z fotowoltaiką jest w stanie wytworzyć 100% energii niezbędnej do ogrzania całego budynku i wody użytkowej. Inwestycja w pompę ciepła to inwestycja w stabilność finansową, najwyższy komfort i ekologię.

Branża kosmetyczna

Nutri beauty
Odpowiednio skomponowana dieta (zróżnicowana, bogata w warzywa, owoce i odpowiednie promocje białek, cukrów i tłuszczy) jest niezastąpiona dla prawidłowego rozwoju fizycznego, dobrego samopoczucia, oraz w utrzymaniu młodego, estetycznego wyglądu skóry. Niestety, często codzienny jadłospis przeciętnego człowieka odbiega od ideału i nie zaspokaja wszystkich potrzeb organizmu. Stosowanie odpowiednio dobranych suplementów diety (produktów, które są złożone z witamin, minerałów i innych substancji, traktowanych jako uzupełnienie normalnej żywności) pozwala na uzupełnienie ich braków, w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania i narażenia na stres oraz szkodliwego działania czynników środowiskowych.

Globalne podejście do starzenia powoduje, że estetolodzy coraz chętniej wspomagają procedury zabiegowe zaleceniami dotyczącymi diety, posługując się także suplementacją. Rynek nutrikosmetyków (suplementów diety) dynamicznie rozwija się od kilku lat, jednak, jak prognozują analitycy PMR, w latach 2017–2020 dynamika rynku suplementów diety w Polsce wzrośnie do około 8% rocznie. W przypadku skóry, włosów oraz paznokci włączenie nutrikosmetyków do diety ma na celu poprawienie ich kondycji, wspieranie procesów metabolicznych zachodzących w skórze oraz wzmocnienie jej odporności czy pomoc w przywróceniu odpowiedniego stopnia nawilżenia. Wśród najpopularniejszych składników wzmacniająco-regenerującym znajdziemy witaminy (C, A, E, H, grupa B, PP), składniki minerlane (Zn, Fe, Se, Ca), NNKT (omega-3), karotenoidy (likopen), flawonoidy (izoflawony sojowe), wyciągi roślinne np. ze skrzypu polnego czy pokrzywy, aminokwasy(L-cysteina czy L-metionina), drożdże, koenzym Q.

Wartość polskiego rynku kosmetycznego w 2016 r. wyniosła 16 mld zł1. Oznacza to, że Polska jest szóstym rynkiem na kontynencie, ustępując tylko największym europejskim gospodarkom, m.in. Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Polski rynek osiągnął taki poziom dzięki stałemu rozwojowi w ciągu ostatnich 15 lat (WYKRES 2). Realny skumulowany wzrost rynku w tym okresie to 32 proc., czyli średnio 2 proc. rocznie. Natomiast nominalny skumulowany wzrost rynku wyniósł w tym okresie aż 78 proc. – wartość rynku w cenach bieżących od 2002 do 2016 r. urosła z 9,0 do 16 mld.

Skok branży jest imponujący, szczególnie w porównaniu z sytuacją w innych państwach europejskich. Spośród szóstki największych europejskich rynków kosmetycznych Polska w ujęciu realnym (w cenach stałych) rosła najszybciej. To tym bardziej istotne, że inne duże rynki jak np. francuski i włoski nie tylko nie odnotowały wzrostów, ale wręcz się skurczyły (odpowiednio o 0,19 proc. i 1,09 proc.).

Healthy aging
Niewątpliwie trendem, który od wielu lat rozwija się na całym świecie jest tzw. healthy aging. Od jakiegoś czasu określenie to funkcjonuje również w Polsce obejmując głównie problematykę zdrowia i chorób osób starszych a filozofia healthy aging zaczyna być także widoczna w branży beauty. Wiele organizacji propagujących tą filozofię, zdrowe starzenie określa jako proces optymalizacji możliwości poprawy i zachowania zdrowia, czyli fizycznego, społecznego i psychicznego dobrostanu oraz niezależności seniorów, przyczyniając się do poprawy jakości ich życia. Dlatego zarówno na świecie, jak i w Polsce, healthy aging rozpatruje się głównie w odniesieniu do osób po 60., a nawet już 50. r.ż.

Zainteresowanie zwiększeniem potencjału zdrowotnego seniorów wynika z regularnie napływających informacji o niekorzystnych danych demograficznych – niskim współczynniku dzietności oraz rosnącej średniej długość życia i coraz liczniejszej populacji osób powyżej 65. r.ż. Według WHO w Regionie Europejskim odsetek osób w wieku 65 lat ma wzrosnąć z 14% w 2010 do 25% w 2050 r. Dlatego Europa promuje zdrowe starzenie poprzez szereg strategii i planów działania, np. poprawę opieki zdrowotnej nad seniorami, zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej. Ma to na celu zapobieganie skutkom chorób związanych z wiekiem, wykluczeniu społecznemu seniorów a także minimalizowaniu obciążeń związanych z ich niepełnosprawnością. W branży beauty są to działania dotyczące poprawy jakości życia seniorów poprzez umieszczenie w ofercie specjalistycznych pakietów zabiegowych dla seniorów, obejmujących medyczne zabiegi estetyczne, zabiegi estetyczno-zachowawcze z obszaru szeroko rozumianej kosmetologii oraz podologii czy trychologii osób starszych.

Awangarda

Awangarda to termin używany w kontekście sztuki, literatury, muzyki i innych dziedzin artystycznych, aby opisać eksperymentalne, nowatorskie i często rewolucyjne podejście do tworzenia dzieł. Ruchy awangardowe często pojawiły się w odpowiedzi na zmieniające się społeczne, polityczne i technologiczne realia, a ich celem było przełamywanie tradycji i konwencji, poszukiwanie nowych form wyrazu oraz wprowadzanie innowacyjnych idei.

Termin „awangarda” jest szerokim pojęciem i obejmuje wiele różnorodnych ruchów artystycznych, które pojawiły się w różnych okresach i miejscach. Kilka przykładów ruchów awangardowych to:

Futuryzm: Ruch futurystyczny pojawił się we Włoszech pod koniec XIX i na początku XX wieku, koncentrując się na glorifikacji nowoczesności, technologii i energii. Futuryści dążyli do przełamywania konwencji w malarstwie, literaturze i sztukach performatywnych.

Kubizm: Ten ruch artystyczny rozwijał się w sztuce w pierwszej połowie XX wieku, zwłaszcza za sprawą pionierów takich jak Pablo Picasso i Georges Braque. Charakteryzował się fragmentacją obrazów, które były przedstawiane za pomocą form geometrycznych.

Dadaizm: Powstały w czasie I wojny światowej, dadaizm był ruchem artystycznym, który sprzeciwiał się konwencjom i normom społecznym. Jego przedstawiciele, tacy jak Marcel Duchamp, stosowali ironię i absurd, aby wyrazić swoje poglądy na ówczesne społeczeństwo.

Surrealizm: Powstały w latach 20. XX wieku, surrealizm koncentrował się na eksploracji nieświadomości i podświadomości. Malarze surrealistyczni, tacy jak Salvador Dalí, tworzyli obrazy zdeformowanych, onirycznych scen.

Abstrakcjonizm: Ruch ten, rozwijający się w XX wieku, skupiał się na rezygnacji z przedstawiania przedmiotów w sposób realistyczny. Abstrakcjonizm eksplorował formy, kolory i linie, dążąc do wyrażenia emocji i idei abstrakcyjnych.

Awangarda była często związana z radykalnymi zmianami społecznymi, politycznymi i technologicznymi. Jej wpływ na sztukę i kulturę jest trudny do przecenienia, ponieważ ruchy awangardowe otworzyły nowe możliwości dla artystów i przyczyniły się do ewolucji sztuki na przestrzeni wieków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *